.

Stimaţi colegi,
Dragi studenţi,

Bine aţi venit în noul an universitar!

Academia de Studii Economice din Bucureşti, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este pregătită să ofere studenţilor săi competenţele necesare pentru a se forma ca specialişti în domeniile: economie, administrarea afacerilor şi administraţie publică.

Cum toamna se numără bobocii, universitatea noastră, în urma concursului de admitere şi în limita capacităţi de şcolarizare, a reuşit să înmatriculeze în primul an de studiu: 5629 studenţi la programele de licenţă, 3887 studenţi la programele de masterat şi 131 doctoranzi.

Începând din acest an universitar, procesul didactic la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat se va derula după planuri de învăţământ noi, adaptate cerinţelor privind inserţia pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor şi în concordanţă cu cadrul național al calificărilor din învăţământul superior.

Încercăm şi anul acesta să gospodărim cât mai bine resursele financiare şi materiale pentru a asigura studenţilor noştri condiţii decente de cazare şi masă.

Colaborând împreună şi comunicând, cadrele didactice, personalul tehnico-administrativ şi studenţii, putem asigura sinergia necesară obţinerii performanţelor pe care ni le dorim.

Anul universitar 2012/2013 va avea o semnificaţie deosebită pentru noi toți, vom sărbători 100 de ani de existenţă a universităţii noastre.

Vă urez să aveţi un an universitar bogat în realizări, atât în plan profesional cât şi personal!

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase