Stimaţi colegi, dragi studenţi,

În primul rând doresc să vă mulţumesc pentru votul pe care mi l-ați acordat în prima etapă a alegerilor universitare privind Consiliile Facultăților și Senatul Academiei de Studii Economice din București.

Aşa cum ştim cu toţii, la momentul actual universitatea noastră face parte dintre cele 12 universități de elită din România, încadrându-se în categoria universităților de cercetare avansată şi educaţie, fiind considerată cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior economic şi de administraţie publică din țară. Această apreciere ne onorează şi în acelaşi timp ne obligă să gândim strategii și programe de management universitar care să ne menţină și în continuare la acest nivel foarte înalt. Academia de Studii Economice din București este o universitate dinamică, bine ancorată în realităţile economiei româneşti şi pregătită să facă faţă cu succes noilor cerinţe ale competiţiei în care se află.

În acest context, consider că experienţa mea în domeniul managementului universitar care se întinde pe durata a 16 ani, 4 ani ca prodecan (1996-2000) și 8 ani ca decan (2 mandate 2000-2004 şi 2004-2008) al facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune şi 4 ani ca prorector ASE (2008-2012), mă plasează în poziţia de a candida pentru ocuparea funcţiei de rector al ASE. Cred că un program de management universitar este cu atât mai eficient cu cât reuşeşte să îmbine pe termen scurt, mediu şi lung, principiile generale de dezvoltare, cu abordări punctuale care răspund preocupărilor fiecărui membru al comunităţii academice: cadru didactic, student sau personal administrativ. În opinia mea, consiliul de administrație al universității în frunte cu rectorul este în slujba comunităţii academice şi nu invers.

Trăim vremuri dificile, însă trebuie să le depăşim cu optimism şi încredere în viitor. De aceea, programul meu de management universitar nu îşi propune să fie unul populist ci unul realist care, pornind de la experiența mea anterioară, să asigure stabilitatea și respectul pentru toate cadrele didactice dar, în egală măsură, să dezvolte o elită universitară care să conducă la creșterea competitivității noastre pe plan internațional.

Majoritatea principiilor de la care am pornit în redactarea programului de management universitar se regăsesc în Carta ASE şi sunt: libertatea academică și autonomia universitară (care ne asigură o funcţionare stabilă şi eficientă), excelenţa şi performanţa (raportate la valorile universitare internaţionale), evaluarea pe baza competenţelor şi a prestigiului profesional, participarea la luarea deciziilor, transparenţa şi continuitatea (nu există prezent fără trecut, cum nu există viitor fără prezent).

Pentru aceasta, aş dori ca în perioada care urmează să comunic cu dumneavoastră online pe blogul personal http://www.nastasepavel.ase.ro, dar mai ales prin întâlniri directe cu toate departamentele din ASE şi cu studenţii.

6 Februarie 2012                            Prof. univ. dr. Năstase Pavel